ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Έργα σε αντικείμενα υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης και καινοτομίας

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Alteren  Ενέργεια και Περιβάλλον Α.Ε. είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου με εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς της Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Ανάλυσης και Προγραμματισμού.

Η Alteren Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992 στη Θεσσαλονίκη από Διπλωματούχους Μηχανικούς με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία περιβάλλοντος και την προώθηση νέων τεχνολογιών.

ποιοί είμαστε

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Η Alteren Ενέργεια και Περιβάλλον Α.Ε. στηριζόμενη στην εμπειρία και το επιστημονικό υπόβαθρο των ιδρυτών και των στελεχών της, ξεκίνησε το 1992 την δραστηριότητά της υλοποιώντας έργα σε αντικείμενα υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης και καινοτομίας.


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Alteren Energy