Διαμόρφωση έκθεσης Τεκμηρίωσης Κλιματικής Ανθεκτικότητας Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

Η Alteren ανέλαβε από την Περιφέρεια Ηπείρου την διαμόρφωση έκθεσης Τεκμηρίωσης Κλιματικής Ανθεκτικότητας Έργων, για εννέα μεταφερόμενες πράξεις από το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 στο Πρόγραμμα Ήπειρος. Η έκθεση αυτή αποτελεί υποχρέωση όλων των μεταφερόμενων πράξεων των ΕΠ. Η ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας αναδεικνύεται ως οριζόντια πολιτική τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και […]