Διαμόρφωση έκθεσης Τεκμηρίωσης Κλιματικής Ανθεκτικότητας Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

Η Alteren ανέλαβε από την Περιφέρεια Ηπείρου την διαμόρφωση έκθεσης Τεκμηρίωσης Κλιματικής Ανθεκτικότητας Έργων, για εννέα μεταφερόμενες πράξεις από το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 στο Πρόγραμμα Ήπειρος. Η έκθεση αυτή αποτελεί υποχρέωση όλων των μεταφερόμενων πράξεων των ΕΠ.

Η ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας αναδεικνύεται ως οριζόντια πολιτική τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο πυλώνες:

  • Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής (Κλιματική ουδετερότητα), μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά τη λειτουργία του έργου.
  • Προσαρμογή της υποδομής στην κλιματική αλλαγή (Κλιματική ανθεκτικότητα), δηλαδή αντιμετώπιση των αναπόφευκτων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, προσπάθεια μείωσης των κινδύνων και βελτίωση της κλιματικής ανθεκτικότητας του έργου.

Μοιράσου το: